کلینیک ولنجک

بهداشتی و درمانی

کادر درمانی مجرب ومرکز مجهز


+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:40  توسط  خسروی  | 

دارای بخشهای تخصصی وفوق تخصصی


+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:32  توسط  خسروی  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:22  توسط  خسروی  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:15  توسط  خسروی  | 

دندانپزشکی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:9  توسط  خسروی  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:0  توسط  خسروی  | 

ارتش فدای ملت


+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:17  توسط  خسروی  |